E timpul să dăm UnLike/UnFriend

UnLike
E timpul să dăm UnLike/UnFriend

 

Profit de emulația cu Like-urile și UnLike-urile președintelui să re-aduc tema curățeniei de primăvară a profilelor noastre de Facebook.

Cu toții am fost entuziasmați la un moment dat de un Brand. Am pus mâna și am dat Like fără milă. :))
Mulți dintre noi am fost rugați de prieteni să dăm Like la o pagină. Am făcut-o cu drag (sau nu) și pe asta.
Sunt câțiva care participă cu voioșie la concursuri mai mult sau mai puțin realiste pe Facebook. Bineînțeles că trebuia să dai Like & Share.
Nu mai vorbesc de cereri de prietenie nenumărate de la persoane necunoscute. Măcar atunci păreau interesante. Între timp nu au interacționat deloc cu tine.

Gata! A venit momentul să faci Curățenie !
Ia paginile la rând și vezi dacă mai constituie un interes pentru tine. Dacă nu, UnLike !
Dacă te interesează o pagină, îți dau un pont: dă Like și la câteva postări ale acelei pagini. Nu mai e suficient să dai Like la o pagină ca să vezi ulterior și majoritatea postărilor !
Cu persoanele e mai delicat. Dacă nu le cunoști și nu ai interacționat deloc cu ele poți da liniștit UnFriend. Dacă sunt persoane cunoscute și te plictisesc postările lor (prea multe pisici sau sunt pur si simplu neinteresante) e iar simplu: dai Un-Follow (Nu mai urmări!)
Iar dacă vrei ca anumite postari să nu ajungă la anumite persoane e la fel simplu: alegi să trimiți la prieteni / sau la toată lumea mai puțin acea persoană / acele persoane.

Faceți-va viața mai ușoară ! Alegeți ce prieteni să ai! Alege subiectele de interes pe care vrei să le urmărești ! Nu uita ca poți salva o postare ca să o poți citi în tihnă atunci când ai timp. Mai multe secrete … data viitoare ! :))

Curățenia de primăvara începe le Facebook ! 😉

 

Retrospectiva anului 2015

 

 

Am discutat retrospectiva politică și economică a anului 2015. ( am vorbit și de pensiile speciale ale parlamentarilor, despre ‪#‎colectiv‬ și ce a schimbat în mentalul civismului, etc)
Dar și despre problemele Constantei din 2015-2016.

Am punctat: Votul prin corespondenta, problemele din PSD, PNL, #colectiv, DNA, referendumul pentru maxim 300 parlamentari, rolul partidelor mici și al independenților, cum scăpăm de populiști, reformarea partidelor, societatea civilă, ce vrea strada, politica externa, atentate teroriste, migranti, pensii speciale, productivitatea muncii, Scaderea TVA, Bon fiscal, datoria externa a României, PIB, deficit bugetar și multe alte chestiuni la ordinea zilei.

Vizionare plăcută !

10 Decembrie – Ziua Drepturilor Omului

Ziua drepturilor omului

Tu cât de bine îți cunoști drepturile?!

Pentru a face cunoscute drepturile ce ne revin, anual este sărbătorită Ziua Drepturilor Omului, pe 10 decembrie la nivelul întreg mapamondului.

Declarația Universală a Drepturilor Omului

adoptată de Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite la 10 de septembrie 1948

Preambul

Considerând că recunoașterea demnității inerente tuturor membrilor familiei umane și a drepturilor lor egale si inalienabile constituie fundamentul libertății, dreptății și păcii în lume,

Considerând că ignorarea si disprețuirea drepturilor omului au dus la acte de barbarie care revoltă conștiința omenirii și că făurirea unei lumi în care ființele umane se vor bucura de libertatea cuvântului și a convingerilor și vor fi eliberate de teamă si mizerie a fost proclamata drept cea mai înaltă aspirație a oamenilor,

Considerând ca este esențial ca drepturile omului sa fie ocrotite de autoritatea legii pentru ca omul sa nu fie silit sa recurgă, ca soluție extremă, la revolta împotriva tiraniei si asupririi,

Considerând ca este esențial a se încuraja dezvoltarea relațiilor prietenești între națiuni,

Considerând ca în Carta popoarele Organizației Națiunilor Unite au proclamat din nou credința lor în drepturile fundamentale ale omului, in demnitatea si in valoarea persoanei umane, drepturi egale pentru bărbați si femei si ca au hotărât sa favorizeze progresul social si îmbunătățirea condițiilor de viață în cadrul unei libertăți mai mari,

Considerând ca statele membre s-au angajat sa promoveze in colaborare cu Organizația Națiunilor Unite respectul universal si efectiv fata de drepturile omului si libertățile fundamentale, precum si respectarea lor universală și efectivă,

Considerând ca o concepție comună despre aceste drepturi si libertăți este de cea mai mare importanta pentru realizarea deplină a acestui angajament,

ADUNEAREA GENERALA proclamă

prezenta DECLARAȚIE UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI, ca ideal comun spre care trebuie să tindă toate popoarele și toate națiunile, pentru ca toate persoanele și toate organele societății să se străduiască, având această Declarație permanent în minte, ca prin învățătura și educație să dezvolte respectul pentru aceste drepturi și libertăți și să asigure prin măsuri progresive, de ordin național si internațional, recunoașterea si aplicarea lor universala si efectiva, atât în sânul popoarelor statelor membre, cât si al celor din teritoriile aflate sub jurisdicția lor.

Articolul 1 
Toate ființele umane se nasc libere si egale in demnitate si in drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune si conștiință si trebuie sa se comporte unii fata de altele in spiritul fraternității.

Articolul 2
Fiecare om se poate prevala de toate drepturile si libertățile proclamate în prezenta Declarație fără nici un fel de deosebire ca, de pildă, deosebirea de rasă, culoare, sex, limba, religie, opinie politică sau orice alta opinie, de origine națională sau sociala, avere, naștere sau orice alte împrejurări. 
În afara de aceasta, nu se va face nici o deosebire după statutul politic, juridic sau internațional al țării sau al teritoriului de care ține o persoană, fie că această țara sau teritoriu sânt independente, sub tutelă, neautonome sau supuse vreunei alte limitări a suveranității.

Articolul 3
Orice ființă umana are dreptul la viață, la libertate si la securitatea persoanei sale.

Articolul 4
Nimeni nu va fi ținut în sclavie , nici in servitute; sclavajul si comerțul cu sclavi sânt interzise sub toate formele lor.

Articolul 5
Nimeni nu va fi supus torturii, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.

Articolul 6
Fiecare om are dreptul să i se recunoască pretutindeni personalitatea juridică.

Articolul 7
Toți oamenii sânt egali în fața legii și au, fără nici o deosebire, dreptul la o egală protecție a legii. Toți oamenii au dreptul la o protecție egală împotriva oricărei discriminări care ar viola prezenta Declarație și împotriva oricărei provocări la o asemenea discriminare.

Articolul 8
Orice persoana are dreptul la satisfacția efectiva din partea instanțelor juridice naționale competente împotriva actelor care violează drepturile fundamentale ce-i sânt recunoscute prin constituție sau lege.

Articolul 9
Nimeni nu trebuie sa fie arestat, deținut sau exilat în mod arbitrar.

Articolul 10
Orice persoană are dreptul în deplină egalitate de a fi audiată în mod echitabil și public de către un tribunal independent și imparțial care va hotărî fie asupra drepturilor și obligațiilor sale, fie asupra temeiniciei oricărei acuzări în materie penală îndreptată împotriva sa.

Articolul 11
Orice persoana acuzata de comiterea unui act cu caracter penal are dreptul sa fie presupusa nevinovata până când vinovăția sa va fi stabilită în mod legal în cursul unui proces public în care i-au fost asigurate toate garanțiile necesare apărării sale. Nimeni nu va fi condamnat pentru acțiuni sau omisiuni care nu-i constituiau, in momentul când au fost comise, un act cu caracter penal conform dreptului internațional sau național. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsă mai grea decât aceea care era aplicabila in momentul când a fost săvârșit actul cu caracter penal.

Articolul 12
Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare in viața sa personala, în familia sa, în domiciliul lui sau in corespondenta sa, nici la atingeri aduse onoarei si reputației sale. Orice persoana are dreptul la protecția legii împotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri.

Articolul 13
Orice persoana are dreptul de a circula in mod liber si de a-si alege reședința în interiorul granițelor unui stat. Orice persoana are dreptul de a părăsi orice țară, inclusiv a sa, și de reveni în țara sa.

Articolul 14
In caz de persecuție, orice persoana are dreptul de a căuta azil si de a beneficia de azil în alte țări. 
Acest drept nu poate fi invocat in caz de urmărire ce rezulta in mod real dintr-o crima de drept comun sau din acțiuni contrare scopurilor si principiilor Organizației Națiunilor Unite.

Articolul 15
Orice persoana are dreptul la o cetățenie. 
Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetățenia sa sau de dreptul de a-și schimba cetățenia.

Articolul 16 
Cu începere de la împlinirea vârstei legale, bărbatul și femeia, fără nici o restricție în ce privește rasa, naționalitatea sau religia, au dreptul de a se căsători și de a întemeia o familie. Ei au drepturi egale la contractarea căsătoriei, în decursul căsătoriei și la desfacerea ei. 
Căsătoria nu poate fi încheiată decât cu consimțământul liber si deplin al viitorilor soți. 
Familia constituie elementul natural și fundamental al societății ăi are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului.

Articolul 17
Orice persoana are dreptul la proprietate, atât singură, cât și în asociație cu alții. 
Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa.

Articolul 18
Orice om are dreptul la libertatea gândirii, de conștiință și religie; acest drept include libertatea de a-și schimba religia sau convingerea, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau convingerea, singur sau împreună cu alții, atât în mod public, cât și privat, prin învățătură, practici religioase, cult și îndeplinirea riturilor.

Articolul 19
Orice om are dreptul la libertatea opiniilor si exprimării; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum și libertatea de a căuta, de a primi și de a răspândi informații și idei prin orice mijloace și independent de frontierele de stat.

Articolul 20
Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire și de asociere pașnică. 
Nimeni nu poate fi silit să facă parte dintr-o asociație.

Articolul 21
Orice persoana are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale țării sale, fie direct, fie prin reprezentanți liber aleși. 
Orice persoana are dreptul de acces egal la funcțiile publice din țara sa. 
Voința poporului trebuie să constituie baza puterii de stat; această voință trebuie să fie exprimata prin alegeri nefalsificate, care să aibă loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal si exprimat prin vot secret sau urmând o procedură echivalentă care sa asigure libertatea votului.

Articolul 22
Orice persoană, în calitatea sa de membru al societății, are dreptul la securitatea socială; ea este îndreptățită ca prin efortul național și colaborarea internațională, ținându-se seama de organizarea și resursele fiecărei țări, să obțină realizarea drepturilor economice, sociale și culturale indispensabile pentru demnitatea sa și libera dezvoltare a personalității sale.

Articolul 23
Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii sale, la condiții echitabile și satisfăcătoare de muncă, precum și la ocrotirea împotriva șomajului. 
Toți oamenii, fără nici o discriminare, au dreptul la salariu egal pentru munca egală. 
Orice om care muncește are dreptul la o retribuire echitabilă și satisfăcătoare care să-i asigure atât lui, cât și familiei sale, o existență conformă cu demnitatea umană și completată, la nevoie, prin alte mijloace de protecție socială. 
Orice persoană are dreptul de a întemeia sindicate și de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor sale.

Articolul 24
Orice persoană are dreptul la odihna și recreație, inclusiv la o limitare rezonabilă a zilei de munca și la concedii periodice plătite.

Articolul 25
Orice om are dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătatea și bunăstarea lui și familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuința, îngrijirea medicală, precum și serviciile sociale necesare; el are dreptul la asigurare în caz de șomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrânețe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistență, în urma unor împrejurări independente de voința sa. 
Mama si copilul au dreptul la ajutor si ocrotire deosebite. Toți copiii, fie că sânt născuți în cadrul căsătoriei sau în afara acesteia, se bucură aceeași protecție socială.

Articolul 26
Orice persoana are dreptul la învățătură. Învățământul trebuie să fie gratuit, cel puțin în ceea ce privește învățământul elementar și general. Învățământul elementar trebuie să fie obligatoriu. Învățământul tehnic și profesional trebuie să fie la îndemâna tuturor, iar învățământul superior trebuie să fie de asemenea egal, accesibil tuturora, pe bază de merit. 
Învățământul trebuie să urmărească dezvoltarea deplină a personalității umane și întărirea respectului față de drepturile omului și libertățile fundamentale. El trebuie să promoveze înțelegerea, toleranța, prietenia între toate popoarele și toate grupurile rasiale sau religioase, precum și dezvoltarea activității Organizației Națiunilor Unite pentru menținerea păcii. 
Părinții au dreptul de prioritate în alegerea felului de învățământ pentru copiii lor minori.

Articolul 27
Orice persoană are dreptul de a lua parte în mod liber la viața culturală a colectivității, de a se bucura de arte și de a participa la progresul științific și la binefacerile lui. 
Fiecare om are dreptul la ocrotirea intereselor morale și materiale care decurg din orice lucrare științifică, literară sau artistica al cărei autor este.

Articolul 28
Orice persoană are dreptul la o orânduire socială și internațională în care drepturile și libertățile expuse în prezenta Declarație pot fi pe deplin înfăptuite.

Articolul 29
Orice persoană are îndatoriri față de colectivitate, deoarece numai în cadrul acesteia este posibilă dezvoltarea liberă și deplină a personalității sale. 
În exercitarea drepturilor și libertăților sale, fiecare om nu este supus decât numai îngrădirilor stabilite prin lege, exclusiv în scopul de a asigura cuvenita recunoaștere și respectare a drepturilor și libertăților altora și ca sa fie satisfăcute justele cerințe ale moralei, ordinii publice și bunăstării generale într-o societate democratică. 
Aceste drepturi si libertăți nu vor putea fi in nici un caz exercitate contrar scopurilor și principiilor Organizației Națiunilor Unite.

Articolul 30
Nici o dispoziție a prezentei Declarații nu poate fi interpretată ca implicând pentru vreun stat, grupare sau persoană dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a săvârși vreun act îndreptat spre desființarea unor drepturi sau libertăți enunțate în prezenta Declarație.

PS: Totuși, să nu uităm că pe lângă drepturi avem și obligații și responsabilități!

‪#‎intamplarideierisideazi‬ ‪#‎10decembrie‬ ‪#‎drepturileomului‬ ‪#‎ziuadrepturiloromului

Human right day

Gigacaloria, furtul și sărăcia

Gigacaloria

 

Nu este vorba doar despre acest bau-bau numit ‘gigacalorie’.

Hai să o luăm metodic. Unde în lumea asta se mai plânge cineva de gigacalorie ? Poate în Burundi. Dar nici acolo …că e destul de cald!
Ce mai, ni se aruncă praf în ochi. Oricine abordează acest subiect vă prostește cu vorbe meșteșugite. Sau nu neapărat meșteșugite…

De fapt este vorba despre recunoașterea sărăciei, furtului și despre risipă.

Începem cu risipa.
Cu ceva investiții putem lejer să diminuăm aruncarea energiei… pe fereastră.

Cu toții știm locuri în care oamenii stau cu fereastra deschisă iarna, pentru că e prea cald. Se știe de asemenea că pe traseul de livrare apă caldă și caldură centralizat există masive pierderi. Și cu toate acestea nu se face mai nimic…
Despre risipa de caldură prin pereți ce să mai zicem? Chiar și izolarea unor apartamente nu a fost făcută de calitate. Certificatele verzi se dau pe ochi frumoși. Iar noi nu investim suficient în izolarea cât mai bună a locuințelor actuale.
De ce spun asta? Cât timp se vând ferestre de slabă calitate și cu geamuri care permit pierderea de caldură ușor, practic risipim banii pe geam…
Să trecem acum la cheltuielile inutile sau la prețuri astronomice ale regiilor RADET, CET-uri, și alte regii din primărie sau chiar guvernamentale.
Facturi umflate, salarii uriașe, personal necalificat, personal inutil, servicii fictive, arierate de zeci de ani, achizitii netransparente și putem scrie pagini de risipă la nivelul acestor regii.
Se poate trece la risipă sau chiar și la furt.

Estimarea mea este că putem reduce prețul chiar și cu 1/3 doar din cele enumerate până acum.

Dacă luăm temperatura medie peste noapte din camerele din România și o vom compara cu cea din Germania (de exemplu) s-ar putea să constatam că acolo e un pic mai scăzută. Două grade în plus iarna necesita ceva cheltuieli. Nu mai vorbesc că e mai nesănătos să dormi la peste 23 de grade. Dar intrăm pe un teren științific și lăsam aici specialiștii să vorbească.
Să nu mai zicem de oamenii care au contoare de caldură, dar care știind ca nu pot plăti stau și tremură de frig toată iarna..

Și acum vine marea demascare: dacă noi am avea salariul mediu de 1000 de euro s-ar mai pune problema că plătim 100-150-200 de euro la întreținere? Dar când se plătește aceasta sumă iarna și salariul tau este cu puțin peste, mai că îți vine să te iei la trântă cu cei te conduc și te fură. Mai că accepți subvenționare prețului gigacaloriei, chiar dacă de fapt ne furăm singuri căciula – diferența de bani dintre prețul umflat de cost și prețul facturat și plătit de către consumatori ghici cine o plătește ? Tot NOI ! Ghici din ce bani ? Din banii de investiții, din banii împrumutați – generatori de dobânzi, dobanzi pe care tot noi le plătim. Din banii de viitor mai bun.

Cum putem rezolva problema gigacaloriei: concurența reală pe aceasta piață, diminuarea pierderilor, stoparea furturilor, surse alternative de energie, izolarea corectă a blocurilor, plata la timp a furnizorilor, contoare automatizare de caldură, robineți termostatați, automatizarea instalațiilor furnizorilor de caldură, educația noastră civică ( da, și despre asta e vorba), creșterea productivității muncii, creșterea salariilor și mersul la vot.
Da, mersul la vot și votarea în cunoștiință de cauză ne scade prețul la gigacalorie și ne crește salariul!
De alegerea reprezentanților tăi depinde felul cum sunt gestionate fondurile publice, cum sunt luate deciziile politice în numele tău.

Retineți: o gigacalorie mai ieftină dar subvenționată nu înseamnă că de fapt nu plătești tot tu si diferența!

Cătălin Anghel 

Nu știu de ce…

Nu stiu de

 

Nu știu de ce am impresia că România a pedepsit în ultimii ani oamenii onești.
Nu știu de ce am impresia că suntem captivi în propria țară.
Nu știu de ce confuzia este ceea ce predomină în toate domeniile de activitate din România (dar nu numai).
Nu știu de ce oamenii se prefac a fi buni, în timp ce ei sunt din ce în ce mai nepăsători.
Nu știu de ce vremurile sunt din ce în ce mai mizerabile.
Nu știu de ce ne place să ne prefacem că suntem bine, deși suferim.
Nu știu de ce trebuie să ne purtăm frumos cu cei ce greșesc, iar într-o zi ei vor fi șefii noștri numiți politic.
Nu știu de ce unii dintre noi trebuie să-și coboare standardele, doar pentru a-i mulțumi pe cei ce refuză să și le ridice pe ale lor.
Nu știu de ce acceptăm cu seninătate ca o mână de politicieni să jefuiască toată țara.
Nu știu de ce iarna ne ia mereu prin surprindere.
Nu știu de ce ne dorim mai mulți bani, în loc să ne dorim mai mult timp.
Nu știu de ce nu privim mai mult cerul.
Nu știu de ce imnul României se cheamă ‘Deșteaptă-te Române’, dar noi nu mai deșteptăm odată.
Nu știu de ce uităm să zâmbim mai des.
Nu știu de ce istoria omenirii devine tot mai mult o cursă între educație și catastrofă.
Nu știu de ce încasăm lovitură după lovitură, dar nu reacționăm de obicei decât când e prea târziu.
Nu stiu de ce oamenii curajoși sunt văzuți de obicei ca fiind nebuni.
Nu știu de ce nu ne punem mai des întrebări legate de ce ni se întâmplă.
Nu știu de ce nu tragem mai des la răspundere autoritățile.
Nu știu de ce unii sunt fascinați de Celebrități. (În mare parte idoli falși.)
Nu știu de ce superficialitatea tinde să înlocuiască valoarea.
Nu știu de de descurajăm copiii să viseze, înregimentându-i în malaxorul presiunilor sociale încă de mici.
Nu stiu de ce visăm la posibilități, dar ajungem să transpirăm pentru necesități.
Nu știu de prea multă multă lume dorește atenție și prea puțini mai vor respect.

Știu însă că dacă nu faci nimic, nimic nu se schimbă!

Catalin Anghel

Mars pentru Constanta – Hai și tu dacă iubești acest oraș !

Inregistrare emisiune News Desk, difuzata la Dobrogea TV

 

Mesaje marș:

Constanța nu doarme ! Suntem cu ochii pe voi !
Eu sunt Constanța ! Constanța nu e numai a lor!

 

Pagină eveniment
https://www.facebook.com/events/1607883369450373/

Grup Civic Facebook – Constanța Protestează

http://www.facebook.com/groups/221046148055441/

 

Hastag
‪#‎marspentruconstanta ‪#‎constantaprotesteaza

 

Inițiator

Catalin Anghel

 

Comunicat de presă: Marș pentru Constanța !

Marș pentru constanta

 Marș pentru Constanța !

Când? Pe 20.09.2015, ora 17.00 Plecare – Piata Ovidiu

 

De ce Marș pentru Constanța ! ?

Pentru că noi, constănțenii, vrem un oraș mai curat, mai frumos și mai îngrijit.

Pentru că vrem ca după ultimii 12 ani în care nu s-a făcut mai nimic pentru noi și orașul nostru, să redăm Constanței și constănțenilor simbolul acestui oraș, Cazinoul nostru cel frumos!

Vrem ca vocile noastre să fie auzite, printr-un marș simbolic care să trezească în inimile cetățenilor spiritul civic și să le aducă aminte că dacă nimeni nu ia atitudine și nimeni nu încearcă să schimbe ceva, atunci nimic nu se va schimba !

Ultimii ani au plasat Constanța într-un con de umbră, nu s-au mai făcut investiții și banii cetățenilor, colectați din prea multe impozite și taxe pe plan local, au fost cheltuiți irațional și împrăștiați doar la anumite grupuri de interes personale și politice.

Vom mărșăluii pașnic, încercând să strângem cât mai mulți cetățeni care se simt parte vie a acestui oraș și care nu sunt indiferenți la suferința lui, suferință pricinuită de lipsa de interes a autorităților față de bunăstarea orașului și a cetățenilor.

Acest demers inițiat pe Facebook, de către Cătălin Anghel, ca reprezentant apolitic al societății civile, reprezintă dorința noastră pentru conștientizarea și începutul schimbării modului de gândire a constănțeanului față de propriul oraș, pentru că, cetățeanul trebuie să știe foarte bine care îi sunt drepturile dar și obligațiile, și să mai știe că, dacă vrea și se implică în mod activ, atunci chiar poate să schimbe acest oraș minunat !

Este primul marș de acest gen organizat până acum, și dorințele noastre, în afară de trezirea sentimentului civic, sunt simple :

un oraș mai curat (renegocierea contractului cu firma prestatoare a serviciului de salubritate), pentru că vrem să vedem străzile mai curate, măturate dimineața și spălate seara !

un oraș mai frumos (renegocierea contractului cu firma responsabilă cu spațiile verzi), pentru că vrem să avem mai multe spații verzi, pline cu flori, care să ne încânte privirea și să ne facă să simțim că trăim într-un oraș european port la Marea Neagră

un oraș mai îngrijit (implicarea efectivă a primăriei, prin pârghiile legale pe care le are la dispoziție, respectiv inspectorii din cadrul serviciului de urbanism și a agenților serviciul public de Poliţie Locală în activitatea de verificare pe teren spre rezolvarea problemelor specifice urbei), și aici mă refer la cazurile cerșetorilor prezenți la fiecare colț de stradă sau intersecție, la cazul inventarierii și ținerii sub observație a elementelor de mobilier și decor urban, deteriorarea și înlocuirea sau repararea acestora, semnalată prin rapoarte de monitorizare și coltrol; la semnalarea cazurilor de vandalism, de distrugere, cazuri unde proprietarii anumitor imobile nu își toaletează spațiul verde aferent și nu degajază trotuarul din fața proprieteății, și toate aceste aspecte legate de îngrijirea proprietății și a orașului.

piste de biciclete (urgentarea procedurilor în curs și solutii noi rezultate în urma consultarii cu asociatiile de profil),

– mai multe investiții în cultură (fără a vorbi aici de kitsch si programe inutile),

accesare fonduri europene (pentru proiectele mari de infrastructură),

– și, binențeles reabilitarea Cazinoului Constanța, simbolul acestui oraș, care a fost lăsat în paragină, în mod deliberat și criminal, de către fosta administrație, care în ultimii 12 ani și-a bătut efectiv joc de acest oraș și toate simbolurile lui !

În încheiere vreau să reiterez ideea că acest marș nu are caracter politic, el este pentru noi, pentru constănțenii care sunt nemulțumiți de starea orașului în care trăiesc și vor să schimbe cât mai curând imaginea urbei și modul de viață al constănțenilor:

 

Pentru că:

Dacă nu noi, atunci cine ? Dacă nu acum, atunci când ?

 

Mesaje marș:

Constanța nu doarme ! Suntem cu ochii pe voi !
Eu sunt Constanța ! Constanța nu e numai a lor!

 

Pagină eveniment
https://www.facebook.com/events/1607883369450373/

Grup Civic Facebook – Constanța Protestează

http://www.facebook.com/groups/221046148055441/

 

Hastag
‪#‎marspentruconstanta ‪#‎constantaprotesteaza

 

Inițiator

Catalin Anghel

 

 

Ați avut bon fiscal câștigător? Ați participat la prima tombola a bonurilor fiscale?


După prima etapă a loteriei bonurilor fiscale, am dezbătul situația la Dobrogea TV. Am discutat și despre cât de eficientă este strategia ANAF de a controla la sânge comercianții, am stat de vorbă și cu telespectatorii, care și-au exprimat punctul de vedere asupra subiectului.
E emisiune intereactivă si cu sesizări ale locurilor unde încă nu se dau bonuri fiscale.

Vă aștept pe grupul de Facebook dedicat – http://www.facebook.com/groups/BonFiscal/ cu comentarii si propuneri de îmbunătățire a felului cum este gestionată situația.

Catalin ANGHEL